Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους – μέλους της Ε.Ε.

 λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

        Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε.,

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης,

αν η άδεια έχει εκδοθεί από άλλο, εκτός της Ελλάδας, κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κάποιο

από τα παραπάνω τρία κράτη.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
  • Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής
  • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο
  • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)
gallery/index-1-1-273x300
gallery/index-1-1-273x300
gallery/1234567
gallery/rfgh

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας Σχολής Οδηγών DROMEAS DRIVE

Δημοτσελίου 4, Αγρίνιο
Τηλ.: 2641026600 Fax. 2641026608
Email: dromeasdrive@hotmail.gr
Αμφιλοχία, Β.Καραπάνου (πεζόδρομος) τηλ/φαξ 26420 22820
Βόνιτσα, Ελευθέριου Βενιζέλου τηλ 26430 22929

gallery/smash-and-grab
gallery/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Dromeasdrive 2019_All Rights Reserved Developed by tzaxrhstas kostas - Designed by  magicsite73@gmail.com